Novinky

Oznámení o odstávce

Vážení zákazníci,

v souvislosti s probíhající modernizací kotelny J. Knihy budeme nuceni provést odstávku této kotelny v termínu od 24. 6. do 28. 6. 2019. V této době nebude k dispozici teplá voda.

Velice se omlouváme za vzniklé nepohodlí a pokusíme se odstávku maximálně zkrátit.

Nonstop dispečink

Zpravodaj Energie AG

Rychlý kontakt

Energie AG Teplo Rokycany

Pod Kostelem 117
337 01 Rokycany

IČ: 25 22 35 69
DIČ: CZ 25 22 35 69

Telefon:
+420 800 77 88 33 - dispečink
+420 371 519 100 - firma
+420 603 168 606 - technik
+420 603 168 603 - fakturace

E-mail: info(at)teplo-rokycany.cz

WWW: www.teplo-rokycany.cz

Energie AG Teplo Rokycany s.r.o. - idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Oznámení o odstávce

Vážení zákazníci,

v souvislosti s probíhající modernizací kotelny J. Knihy budeme nuceni provést odstávku této kotelny v termínu od 24. 6. do 28. 6. 2019. V této době nebude k dispozici teplá voda.

Velice se omlouváme za vzniklé nepohodlí a pokusíme se odstávku maximálně zkrátit.

Snižujeme ceny tepla

Jak jsme již dříve přislíbili, od 1. 1. 2018 výrazně snižujeme cenu tepla v Rokycanech i ve Zbirohu!

Rozsáhlými investicemi do technologického vybavení centrálních kotelen i distribučních sítí jsme dosáhli podstatného zvýšení účinnosti těchto zařízení Pro roky 2018 a 2019 se nám také podařilo získat opět výhodnější ceny zemního plynu. Proto je nám potěšení, že můžeme našim zákazníkům v Rokycanech i ve Zbirohu snížit cenu tepla na 514,- Kč/GJ bez DPH, tj. 591,10 Kč/GJ vč. DPH.

Jsme rádi, že Vám můžeme přinést tuto dobrou zprávu a pevně věříme, že Vás takto budeme moci potěšit i v příštím roce.

Z tisku: Rokycany spouští elektrárnu

Rokycanský deník, 9. 12. 2013

Kogenerační jednotka funguje do dubna zkušebně

BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ

Opatření české národní banky, která oslabila korunu a zvýšila tak její cenu vůči euru, zamotala hlavu i dodavatelům tepla. Plyn okamžitě podražil.

„Měli jsme zatím nasmlouvané dvě třetiny potřebných zásob, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Docela nám ale banka zavařila. Chtěli jsme cenu tepla díky modernizaci a úsporným opatřením pro příští rok snižovat. Teď aspoň věříme, že ji udržíme stejnou,“ konstatoval jednatel společnosti Energie AG Teplo Aleš Hrnčál.

Číst dál: Z tisku: Rokycany spouští elektrárnu

Nové kotle pro Rokycany

Hlavní prioritou a cílem Energie AG Teplo Rokycany je zajistit svým zákazníkům kvalitní, spolehlivé a úsporné dodávky tepla a teplé vody. Proto neustále pracujeme na modernizaci našich tepelných zdrojů, rozvodů tepla i domovních předávacích stanic.

Číst dál: Nové kotle pro Rokycany

Ceny tepla v roce 2014 se nemění

I přes nepříznivý vývoj cen energií a některých dalších nákladových položek zůstávají ceny tepla v roce 2014 na úrovni roku 2013:

Číst dál: Ceny tepla v roce 2014 se nemění

Oznámení o snížení cen tepla

Vážení zákazníci,

v uplynulých letech jsme provedli rozsáhlé investice do modernizace našich zařízení, a to jak do jednotlivých kotelen, tak i do venkovních rozvodů tepla. Nyní, s dostatečným časovým odstupem, již můžeme konstatovat, že tyto investice splnily svůj cíl – došlo k zefektivnění výroby a rozvodu tepla a tím ke snížení nákladů na výrobu a distribuci tepla.

Další pozitivní zprávou je, že ceny zemního plynu pro roky 2018 a 2019 budou nižší než doposud.

Naší hlavní prioritou je, abychom našim zákazníkům zajistili kvalitní a spolehlivé dodávky tepla a teplé vody za velice příznivou cenu, a proto Vám již nyní můžeme přislíbit, že od ledna 2018 a následně i od ledna 2019 snížíme cenu tepla pro naše zákazníky ve městech Rokycany a Zbiroh. Přesnou výši ceny tepla pro rok 2018 budeme moci stanovit a oznámit až ke konci letošního roku.

Je nám velikým potěšením, že Vám můžeme přinést tyto dobré zprávy, a věříme, že budete s našimi službami i nadále maximálně spokojeni.

Nové rozvody tepla ve Zbirohu

V letošním roce jsme provedli kompletní rekonstrukci venkovních rozvodů na největším zbirožském sídlišti. Celá rekonstrukce se vlivem ztížených podmínek poněkud protáhla, nicméně ve dnech 18. - 19. 11. 2013 byl nový systém zprovozněn a nyní probíhá zasypávání výkopů a finální odlaďování topného systému.

V současné době probíhá i částečná rekonstrukce kotelny Zbiroh, která bude dokončena do konce roku.

Obě tyto investiční akce mají za cíl optimalizovat dodávky tepla a minimalizovat tepelné ztráty vznikající při výrobě a distribuci tepla.

Energetický regulační úřad radí „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“

Jedno z minulých stanovisek (Další "šmejdi" u dveří) vyvolalo několik vzrušených reakcí a podnětů. Některé občany zaráží přístup energetického úřadu vůči tepelným čerpadlům. Kritika však byla jasně namířená proti nepoctivým prodejcům, nikoliv tepelným čerpadlům jako takovým.

Číst dál: Energetický regulační úřad radí „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“

Havárie odstraněna

Defekt topné větve "Nový Václav" byl dnes, tj. 5. 10., odpoledne lokalizován pod parkovištěm u Albertu a provizorně odstraněn. Systém je nyní plně v provozu a dodávky tepla i teplé vody byly obnoveny. Pokud byste narazili na jakékoli problémy s dodávkou tepla nebo teplé vody, prosím co nejdříve nás kontaktujte.

Ještě jednou se velice omlouváme za vzniklé nepohodlí.

Definitivní oprava defektu bude provedena po zmapování ostatních sítí a získání potřebných povolení. O případné odstávce Vás budeme s předstihem informovat.

Nový kotel pro kotelnu Pátek

Kotelna Pátek je jednou z našich největších kotelen ve městě Rokycany. Nachází se v ulici Na Pátku a zásobuje teplem a teplou vodou bytové i nebytové objekty v okolních lokalitách – Františka Kotyzy, Pivovarská, Pražská, Rokycanova a Františka Černého.

Číst dál: Nový kotel pro kotelnu Pátek

Havárie primárního potrubí Václav

V lokalitě Václav došlo 3. 10. večer k havárii topné větve "Nový Václav". Únik topného média je tak veliký, že není možné tuto část distribuční sítě Václav udržet v provozu, a proto byla v části sídliště přerušena dodávka tepla a teplé vody.


Velice se omlouváme všem našim zákazníkům, kterých se tato havarijní situace dotýká. Intenzivně pracujeme na odstranění závady, avšak nalezení defektu na takto rozsáhlém systému je velmi časově náročné. Proto prosíme o trpělivost.

ERÚ zařadil CZT Václav mezi účinné soustavy

Energetický regulační úřad dne 29.4.2016 zveřejnil přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. a mezi účinné soustavy zařadil i soustavu na sídlišti Václav v Rokycanech, což dokládá správně zvolenou strategii dodávek tepelné energie.

Změna čísla účtu

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že dochází ke změně čísla běžného účtu naší společnosti.

Nové číslo účtu je 260 605 815 / 0300.

Současný běžný účet bude v provozu do konce října tohoto roku.

Děkujeme Vám za pochopení.

Nové dubnové číslo Zpravodaje 2016

Přinášíme Vám nejnovější dubnové číslo zpravodaje, který si můžete přečíst zde: Zpravodaj energie AG Teplo

Zahájení rekonstrukce teplovodní sítě Zbiroh

Dnes, 29. 7. 2013, zahajujeme rekonstrukci teplovodní sítě na sídlišti ve Zbirohu. Budou odkryty stávající topné kanály a v jejich trasách bude položena nová teplovodní síť z předizolovaného potrubí Isoplus. Touto rekonstrukcí se velmi významně sníží tepelné ztráty ve vnějších rozvodech kotelny Zbiroh.

Číst dál: Zahájení rekonstrukce teplovodní sítě Zbiroh

Rekonstrukce teplovodů kotelny Václav

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že v průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce části páteřní trasy teplovodů mezi kotelnou Václav a bytovým domem čp. 925, včetně teplovodní přípojky k domům čp.939-950, tj. v okolí obchodního domu Albert.

Číst dál: Rekonstrukce teplovodů kotelny Václav

Úpravy topné sítě Václav

Úpravy topné sítě i kotelny Václav byly úspěšně dokončeny. Byly vyměněny nefunkční uzávěry na vstupech do jednotlichých domů a osazeny nové měřiče tepla. Stávající zastaralé měřiče byly nahrazeny ultrazvukovými měřiči Hydrometer Sharky 775 s dálkovým radiovým odečtem.

Současně jsme vybudovali novou tepelnou přípojku pro dům B. Němcové 933-4. Tato přípojka nám umožní odstavit část stávající primární sítě a tím dosáhneme snížení tepelných ztrát ve vnějších rozvodech.

Děkujeme našim zákazníkům za vstřícnost a za pochopení a omlouváme za dočasné nepohodlí.

Využití odpadního tepla z cementárny

Energie AG uvedla do provozu v cementárně v rakouském Kirchdorfu nový systém rekuperace odpadního tepla.

Číst dál: Využití odpadního tepla z cementárny

Odstávka kotelny Václav

V termínu od 22. do 26. července proběhne odstávka kotelny Václav spojená s přerušením dodávek teplé vody.  Důvodem jsou nutné údržbové práce: údržba domovních předávacích stanic, výměna uzávěrů na vstupech primárního okruhu do domů, výměna měřičů tepla, vybudování teplovodní přípojky pro dům B. Němcové 933-4 a odpojení jednoho nepotřebného kotle.

Velice se omlouváme za vzniklé nepohodlí a pokusíme se odstávku zkrátit na co nejkratší dobu.

Interní školení pro pracovníky obsluhy kotelen

V úterý 19. května proběhlo interní školení pro pracovníky obsluhy kotelen všech dceřiných společností skupiny Energie AG Teplo. Pracovníci, kteří v rámci svého zaměstnání obsluhují kotelny a předávací stanice z Vimperku, Rokycan, Rakovníku a Kolína. byli v rámci prohlídky provozu v Rakovníku byly detailně seznámeni s klíčovými funkcemi jednotlivých zapojených armatur a výhodami a nevýhodami různých hydraulických zapojení.

Číst dál: Interní školení pro pracovníky obsluhy kotelen

Topná sezóna končí

Nízké teploty opět polevily, doufejme že už definitivně, a proto opět ukončujeme dodávky tepla pro vytápění. Svým zákazníkům jsme samozřejmě k dispozici - pokud byste chtěli kdykoli zatopit, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Zpravodaj Energie AG Teplo Duben 2015

Vážení,

přinášíme vám nové číslo

Zpravodaje skupiny Energie AG Teplo

Číst dál: Zpravodaj Energie AG Teplo Duben 2015

Pokračování vytápění

Velmi nízké venkovní teploty nadále pokračují a není zatím výhled na výrazné zlepšení. Proto i nadále pokračujeme v dodávkách tepla pro vytápění, ačkoli je již červen. Jedná se o velmi nestandardní situaci, proto prosíme naše zákazníky, kteří by chtěli vytápění již ukončit, aby nás kontaktovali a my samozřejmě dodávku tepla pro jejich objekty okamžitě ukončíme.

Přerušení dodávky tepla J. Knihy

Vážení zákazníci,

ve středu 25. 2. 2015 bude přerušena dodávka tepla a teplé vody z kotelny J. Knihy. Důvodem je nutná oprava poruchy na venkovním rozvodu tepla.

Za způsobené nepohodlí se velice omlouváme.

Opětovné zahájení vytápění

Ačkoli jsme před krátkým časem již ukončili dodávky tepla pro vytápění, stávající nepřízeň počasí a velmi nízké teploty nás bohužel nutí vytápění obnovit. Doufáme, že tento stav nebude dlouho trvat a že budeme moci brzy definitivně ukončit topnou sezónu.

Levné teplo nebývá většinou zadarmo...

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR (st 19. 11. 2014 - Postřehy a analýzy )

Tisková informace ze dne 19. listopadu 2014: V poslední době jsou bytová družstva i ostatní vlastníci bytových objektů často oslovováni nabídkami firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Cena tepla z domovní plynové kotelny se například u takových nabídek pohybuje zpravidla o 100 Kč/GJ níže pod cenou teplárny, což je částka, která se dobře pamatuje.

Číst dál: Levné teplo nebývá většinou zadarmo...

Ukončení topné sezóny

Vzhledem k příznivým venkovním teplotám postupně ukončujeme vytápění a převádíme tepelné zdroje do letního režimu.

Cena tepla zůstává i v novém roce

Vážení zákazníci, uplynulý rok 2014 byl nejteplejším rokem minimálně za posledních 10 let, což se pozitivně i projevilo na nižší spotřebě tepla. Zároveň díky neustálému zlepšování efektivity výroby tepla a snižování nákladů se nám podařilo v roce 2014 i snížit cenu tepla od 1.7.2014 v Rokycanech a ve Zbirohu. Předpokládáme, že se obojí projeví ve výrazně nižších platbách za teplo ve srovnání s předešlými roky u obyvatel domů napojených na rozvody tepelného hospodářství.

 

Číst dál: Cena tepla zůstává i v novém roce

RSS novinky

Chcete sledovat novinky z naší společnosti? Pokud chcete, aby vám nic neuniklo, můžete sledovat dění pomocí nového RSS kanálu - www.teplo-rokycany.cz/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw

Den otevřených dveří na kotelně Václav

Dne 25. 11. 2014 jsme uspořádali den otevřených dveří na kotelně Václav, kde jsme počátkem letošního roku uvedli do provozu novou kogenerační jednotku.

Číst dál: Den otevřených dveří na kotelně Václav

Co nás čeká v roce 2013?

Rok 2013 bude pro naší společnost rokem plným tvrdé práce a důležitých investic. Většina změn a investičních akcí bude směřovat k další modernizaci našich tepelných zdrojů a tím ke zvyšování účinnosti výroby tepla a teplé vody.

Číst dál: Co nás čeká v roce 2013?

Zpravodaj Energie AG Teplo

První vydání zpravodaje Energie AG Teplo ke stažení zde: http://www.teplo-rokycany.cz/download/zpravodaj-listopad.pdf

Rozdělovače topných nákladů pro dům 933-4

Provedli jsme instalaci rozdělovačů topných nákladů v domě B. Němcové 933-4, Rokycany. RTN budou odečítané dálkově rádiem a budeme provádět i rozúčtování nákladů na teplo dle těchto přístrojů.

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří kotelny Václav, Rokycany. 

Více informací zde: 

http://www.teplo-rokycany.cz/download/cez-energo_letak_a5_rokycany_03.pdf

Úpravy tepelné sítě Václav - Kasárna

Provedli jsme další optimalizaci tepelné sítě Václav, tentokrát v lokalitě Kasárna.

Číst dál: Úpravy tepelné sítě Václav - Kasárna

Instalace indikátorů topných nákladů pro Město Rokycany

Dodali jsme a nainstalovali indikátory topných nákladů pro další čtyři objekty v majetku Města Rokycany.

Číst dál: Instalace indikátorů topných nákladů pro Město Rokycany

Nová služba: provozování kotelen

Na četné žádosti a dotazy na optimalizaci nákladů na teplo ze samostatných soukromých domovních kotelen jsme připravili novou velice zajímavou službu - pronájem a provozování domovních a průmyslových kotelen.

Číst dál: Nová služba: provozování kotelen

Nové rozvody teplé vody v domě 675-6

V domě U Cihelny 675-6 v Rokycanech jsme vybudovali zcela nové rozvody teplé vody a domovní předávací stanici.

Číst dál: Nové rozvody teplé vody v domě 675-6

Rekonstrukce kotelny Žďár

Plynová kotelna Žďár umístěná ve stejnojmenném nákupním středisku byla na hranici životnosti a zařízení bylo velmi předimenzované. Proto vykazovalo vysoké tepelné ztráty a nízkou účinnost výroby tepla. Proto jsme ve spolupráci s Městem Rokycany připravili rekonstrukci této kotelny.

Číst dál: Rekonstrukce kotelny Žďár

Z tisku: Cena tepla by neměla šplhat

Mnozí obyvatelé okresního města a Zbiroha si teď polepšili, od července dodavatel požaduje méně.

BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ

Rokycansko – Stav zásobníků plynu je teď, před zimou, kvůli střetům na ukrajinských hranicích starostí všech odběratelů. Obávají se, zda Rusko neutáhne kohoutky.

Číst dál: Z tisku: Cena tepla by neměla šplhat

Vybudování kotelny Pojišťovna

V budově České pojišťovny v Havlíčkově ulici jsme vybudovali novou domovní kotelnu. Tato kotelna je vybavena nejmodernějšími kondenzačními kotli Viessmann o celkovém výkonu 52 kW a bude zásobovat teplem a teplou vodou domy čp. 217 a 218.

Číst dál: Vybudování kotelny Pojišťovna

Snižujeme ceny tepla

V uplynulém roce, i v letech předchozích, jsme investovali mnoho úsilí i finančních prostředků do modernizací našich tepelných zařízení, distribučních sítí i předávacích stanic v jednotlivých domech.

Číst dál: Snižujeme ceny tepla

Úpravy tepelné sítě Václav

Naši zákazníci zásobovaní teplem z kotelny Václav byli v posledních dnech bohužel postiženi jistým nepohodlím v důsledku odstávky tepelné sítě. Toto omezení bylo nutné, protože jsme prováděli optimalizaci tepelné sítě.

Číst dál: Úpravy tepelné sítě Václav

Z tisku: Zbirožským slouží nový rozvod tepla

Rokycanský deník, 20. 5. 2014

Zbirožským slouží nový rozvod tepla

BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ

Obyvatelé města by se při letošním účtování měli těšit na levnější teplo. Slibnou informaci Deník získal od jednatele společnosti Energie AG Teplo Aleše Hrnčála.

Číst dál: Z tisku: Zbirožským slouží nový rozvod tepla

Rekonstrukce tepelné přípojky pro MŠ Čechova

Mateřská školka Čechova je zásobována teplem z kotelny Václav. Samotná tepelná přípojka prochází přes nádvoří Základní školy Čechova. Tepelné potrubí již nebylo v dobrém technickém stavu a vzhledem ke skutečnosti, že ZŠ Čechova připravovala rozsáhlé úpravy nádvoří, rozhodli jsme se tepelnou přípojku kompletně zrekonstruovat, aby později nebylo třeba nově zrekonstruované nádvoří narušovat výkopy.

Číst dál: Rekonstrukce tepelné přípojky pro MŠ Čechova

Z tisku: Kogenerační jednotka zlevní teplo

Rokycanský deník, 12. 5. 2014

Kogenerační jednotka zlevní teplo

BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ

Po čtyřměsíčním zkušebním provozu prošla kolaudačním řízením kogenerační jednotka. Je umístěná v areálu rokycanské kotelny U Václava. Uskutečnilo se její slavnostní představení. „Předpokládáme, že brzy zahájíme provoz,“ konstatoval Lubomír Žák, jednatel ČEZ Energo.

Číst dál: Z tisku: Kogenerační jednotka zlevní teplo

Připojení lokality Kasárna na kotelnu Václav

Lokalita Kasárna byla doposud zásobována teplem z plynové kotelny Kasárna. V průběhu letošního roku jsme natáhli nový předizolovaný teplovod z kotelny Václav, která je nedaleko, a celou tepelnou síť Kasárna jsme napojili na tuto kotelnu. Kotelna Kasárna je nyní mimo provoz a čeká jí postupná demontáž. Tento krok přinese zvýšení účinnosti dodávek tepla a snížení tepelných ztrát při výrobě.

Hledáme nového kolegu

Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. hledá zaměstnance na pozici technik/projektant energetických zařízení se znalostí německého jazyka.

Životopisy zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bližší informace na tel: 725 785 500.

Koncern
Vodárenství
Teplárenství